Tăng 1000 view cho video chờ công chiếu trên youtube chỉ từ...
Giá 30 k VND