Tăng 4000 giờ youtube chỉ từ 400.000đ
Giá 400 k VND