Tăng mắt/lượt xem video Livestream trên Facebook từ 23 000đ
Giá 23 k VND