Tăng 1000 mắt/lượt xem video Livestream trên Facebook từ 130 000đ
Giá 130 k VND