41215000 View /lượt xem cho video trên Twitter giá 140 000vnđ 41215000 View /lượt xem cho video trên Twitter giá 140 000vnđ
5000 View /lượt xem cho video trên Twitter giá 140 000vnđ
Giá 140 k VND