Tăng 10 comment youtube tùy chỉnh/tự soạn từ 2.200vnđ
Giá 5 k VND
Tăng 50 comment youtube ngẫu nhiên với 15 000vnđ
Giá 15 k VND