Quảng cáo Facebook

100 comment bình luận Facebook giá 30 000vnđ
Giá 30 k VND
Tăng 1000 lượt share- lượt chia sẻ cho bài đăng Facebook với 60...
Giá 60 k VND
Tăng 300 lượt share Facebook/lượt chia sẻ người Việt Nam với 60...
Giá 60 k VND
Tăng 5 đánh giá trang Fanpage Facebook hoặc đề xuất hoặc...
Giá 20 k VND
Tăng mắt/lượt xem video Livestream trên Facebook từ 23 000đ
Giá 23 k VND