Viết tiểu sử,hồ sơ cho bạn trên Wikipedia.org

  • Chưa có đánh giá nào
  • 7 ngày

100% an choàn

Hoàn thành công việc hoặc hoàn lại tiền cho bạn
  • Bạn chỉ phải trả giá niêm yết mà không có bất cứ chi phí nào phát sinh.
  • Chúng tôi giữ tiền của bạn an choàn cho đến khi bạn hài lòng với công việc được giao.
  • Công việc sẽ hoàn thành tốt đẹp hoặc bạn sẽ được trả lại tiền nếu đối tác làm không tốt

Mô tả công việc

Tạo một bài viết tiểu sử,hồ sơ cho bạn trên trang Wikipedia.
Chi phí tùy vào nội dung.
Nhân vận,hoặc sự kiện nổi bật, chi phí viết bài chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng(vui lòng nhắn tin trước).

Các công việc khác của MaiVietBai

Viết bài, tin tức, quảng cáo nội dung của bạn trên các trang...
Giá 7,000 k VND