Truyện hay

  • Viết bởi AladanhSeo

    Tạo hóa đang trêu đùa ta - Độc cô cầu bại

    Ở phía bắc huyện Châu Thành đời nhà Tống bấy giờ,có một đại gia trang tên gọi là Độc Cô…

    Đọc thêm

    Không bình luận