Bảng báo giá các dịch vụ trên AladanhSeo

Bảng báo giá các dịch vụ quảng cáo Facebook

Link bảng báo giá các dịch vụ trên AladanhSeo được thống kê chi tiết và phân loại trong File Excel cho mọi người dễ đặt hàng hoặc quản lý dịch vụ của mình nhé:

Bảng báo giá dịch vụ điểm-points-credits các trang trao đổi:

https://drive.google.com/file/d/1OLZ8Eou8SpH0ca-RflOYDDE-rrCaWuXG/view?usp=sharing

Bảng báo giá dịch vụ Facebook:

https://drive.google.com/file/d/1M53HBT_zFSenY4fWH3BNR5yTsabQytWB/view?usp=sharing

Bảng báo giá dịch vụ Youtube:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JG6z40quqX5IRFzrsD-rkwb_NKJkSYob/edit#gid=64872498

Bảng báo dịch vụ quảng cáo Spotify:

https://drive.google.com/file/d/16b9ToQT2aAnobWufwnE-UhmNBABgfixS/view?usp=sharing

Bảng báo giá dịch vụ Soundcloud:

https://drive.google.com/file/d/12U4OCkpcoBkaawTLcecneFPA9hBGdtoY/view?usp=sharing

Cảm ơn bạn đã sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ trên AladanhSeo
Chúc bạn một ngày tốt lành!

AladanhSeo Team